A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javtására. A weboldal további használatával elfogadom a cookie-k használatát. Megértettem További információk
Az ingyenes aukciós piactér | 2020. Febr 23.  
Keresés      Részletes keresés
 
Kategóriák

 Termék kategóriája: Könyv, Újság»Tudomány»Természettudomány

Felsőbb Mennyiségtan (Dr. Stachó Tibor) 1933 (4kép+Tartalom :) Termékkód: 500489


Képgaléria Képgaléria
 
Fixár: 3.000 Ft Villámár
Állapot: Használt
Árverés vége: +5 perc 24 nap, 13 óra
2020. Márc. 18. 21:47
Eladó helye: budapest

3.000 Ft Villámár
Figyelem! Az eladó még nem erősítette meg a bankszámlaszámát, emiatt nem javasoljuk a vételár előre utalását!
 
  Termék figyelése Elküldöm egy barátomnak
Megosztás:
 
Eladó adatai
  zozozozo (13 ) starY.gif
  Minősítések száma: 13
Pozitív minősítés: 13 (100%)

Regisztráció dátuma: 2014.06.23.
  A felhasználó egyéb termékei (7040)
  Üzenet küldése az eladónak

Termék leírása

Felsőbb Mennyiségtan (Dr. Stachó Tibor) 1933
kemény borítós

Kiadó         : Wodianer F. és Fiai Grafikai Intézet és Kiadóvállalat R.T. , Budapest
Kiadás Éve    : 1933
Nyelve        : Magyar
Azonosító     : az nincs neki
Típus         : Természettudomány / Matematika
Oldalak száma : 628 oldal a borítóval együtt
Mérete        : 24.5 x 18 x 4.5 cm
Készítette    : ???? Nyomda , nincs benne
Eredeti ára   : ???.-Ft

Tartalom :
Általánosan ismeretes, hogy oly tankönyv, amely a felsőbb mennyiségtannak az alkalmazásokkal kapcsolatos fejezeteit felölelné, a világirodalomban sem található. Valóban, ha Mangoldtnak háromkötetes kitűnő, de nagyobbára elméleti érdekű és fontos fejezeteket mellőző művére nem nézünk, azt találjuk, hogy számos világnyelven írt munka csak egy-egy fejezetről ad pompás képet. Ez is, feltételezett előismeretei és terjedelme miatt széles olvasókörre nem számíthat.
Egy ily műben nemcsak az infinitézimális számítást, vagy az analitikus geometriát, vagy az algebrát kell ismertetni, hanem ezekkel karöltve bizonyos mértékben a komplex-változós függvényeket, a differenciálgeometriát és a differenciálegyenleteket is. Ezeken kívül figyelembe kell venni az egyre jobban előtérbe nyomuló vektorszámítást, a harmonikus analízist, sőt a valószínűségszámítást is, legalábbis annyira, amennyire ezt a minden méréssel együttjáró kiegyenlítő számítás megköveteli. Az alkalmazásokra törekvő olvasó végre egy ilyen könyvtől a numerikus és grafikus közelítő eljárások ismertetését is elvárja.
Amikor a m. kir. honvédelmi miniszter 1930-ban a Ludovika Akadémia műszaki tankönyveinek megírására pályázatot hirdetett és - a modern hadsereg sokoldalú műszaki vonatkozását figyelembe véve - a «Felsőbb Mennyiségtan)) anyagát nagyszabásúan körvonalozta: ily munka magyar nyelven való megjelenésének minden anyagi akadálya leomlott és megírásának feladata és terhe a pályázókra hárult.
Hogy munkám, amely elfogadásra érdemesnek találtatott, a fent vázolt hiányon segít-e, azt most a magyar olvasóközönség is megítélheti. Jóakaratú figyelmét itt csak egy-két, könyvem megírásánál vezető szempontra óhajtom felhívni.
Az infinitézimális számítás - nagyobbára ismert - elemeit tudatosan behatóan és szabatosan tárgyalom. Újabb törekvések jegyében a differenciál- és integrálszámítást nem egymásután, hanem egymás mellett ismertetem. Az egyenesmenti vonatkozások után természetszerűen a komplexsíkbeli kapcsolatokra térek át. Annyira, amennyire ezt az elektrotechnika és a hidro- illetve aerodinamika újabb tárgyalásmódja megköveteli.

Tartalomjegyzék :
ALAPFOGALMAK   
A valós számok és ábrázolásuk. A hosszúságmérés   
Racionális számok    15
A vektor    17
Tizedestörtek. Skatulyázások    19
Pont és végtelen tizedestört    21
Valós számok    22
Hosszúságmérés    24
A körív és hosszúsága    24
A szög és mérése    26
A koordináta-geometria elemei   
Derékszögű koordinátarendszer egy síkon    27
Derékszögű koordinátarendszer a térben    29
A koordináta-geometria alapgondolata    30
Az egyenes    30
Lineáris interpoláció    32
A távolság és a kör    34
A parabola    35
Az ellipszis és a hiperbola    37
A különböző koordinátarendszerek közös alapgondolata    41
Sark- és hengerkoordináták    42
Sorozat és határértéke   
Sorozatok    45
Korlát és határ    46
Sűrűsödési érték. Határérték    47
Az összetartás feltételének egy másik alakja    48
Egyeszerűbb tételek    50
A geometriai haladvány    51
A konvergencia- és a határérték-probléma    52
A monotonitás tétele    54
Kamatok folytonos tőkésítése    55
Határértékek számítása    58
A végtelen mint határérték    59
További egyszerű tételek    60
Végtelen sorok   
Megállapodások, elnevezések    61
Példák    62
Cauchy kritériuma    64
Abszolút összetartás    65
Pozitív tagú sorok    65
Műveletek végtelen sorokkal    68
A tagok sorrendjének szerepe    69
Az exponenciális sor    70
Irodalom    72
A függvény és ábrázolása   
A függvény    72
Példák    74
Jelölések    75
Többváltozós függvények    76
Függvények grafikus ábrázolása    77
Az ábrázolással kapcsolatos kérdések    79
Függvény határértéke és folytonossága    80
Egyenletes folytonosság    83
A végtelen mint határérték. Határérték a végtelenben    86
Elemi függvények   
Racionális függvények    87
Trigonometrikus vagy körfüggvények    89
Periodikus függvények és jelenségek    92
Az exponenciális függvény    93
Az exponenciális görbe    95
Hiperbolikus függvények    96
A folytonos függvények alaptulajdonságai    99
Folytonos függvény-kapcsolatok megfordítása    101
Természetes logaritmus    101
A valós kitevőjű hatvány    102
A közönséges logaritmus    103
Körmérő függvények    105
Területmérő függvények    107
Nevezetes határértékek    107
DIFFERENCIÁLHÁNYADOS, HATÁROZOTT ÉS HATÁROZATLAN INTEGRÁL   
A differenciálhányados   
Az érintőszerkesztés problémája. A derivált    110
Példák    112
A derivált mint differenciálhányados    115
Az érintőszerkesztés természettudományi jelentősége    118
További természettudományi példák    121
Rolle és Lagrange középértéktételei    122
A határozott integrál   
A területmérés porblémája    124
A határozott integrál    127
Példák    129
A határozott integrálról általában    130
Riemann szerint integrálható függvények    131
A quadratura kérdésnek természettudományi jelentősége    132
A határozatlan integrál   
Adott függvény primitív függvényei    135
Határozott integrál számítása az integrálandó egyik primitív függvényével    136
A határozott integrál alaptulajdonságai    137
A határozatlan integrál    139
A differenciálás szabályai   
Összeg, szorzat és hányados deriváltja    141
Inverz függvény differenicálása    143
A láncszabály    145
A láncszabály általánosítása és bizonyítása    147
Implicit fügvények differenciálása    148
Paraméteresen adott függvény differenciálása    150
Magasabbrendű deriváltak    151
A gyorsulás    153
Parciális differenciálhányadosok    155
A határozatlan integrál számítása   
Alapképletek    157
A műveleti szabályok    159
A helyettesítés módszere    159
Parciális vagy szorzatintegrálás    161
A parciális integrálás alkalmazásai. Rekurziós képletek    162
Általánosabb integráltípusok   
Racionális törtfüggvények részlettörtes alakja    165
Racionális függvények integrálása    167
Alkalmazás a kémiai kinetika körében    170
Trigonometrikus kifejezések integrálása    171
Exponenciális kifejezések integrálása    172
Másodfokú polinomok normálalakjai    173
Két további irracionáliskifejezés integrálása    176
Az integrálszámítás nehézségeiről    177
A határozott integrál számítása   
Parciális integrálás    179
A helyettesítés módszere    180
Szektorszerű síkrészek területi mérőszáma    181
Az integrálszámítás középértéktétele    184
A függvény középértéke    186
A függvény quadratikus középértéke    187
Váltóáram effektív erőssége    189
Görbék ívhosszúsága    190
A görbület    193
A DIFFERENCIÁL- ÉS INTEGRÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSA   
A középértéktételek alkalmazásai   
Görbék infinitézimális magatartása    194
Szélső értékek meghatározása    195
A Wien-féle eltolódási törvény    197
A van der Waals-féle izotermák    198
Görbék homorú vagy domború volta, inflexiós pontjai    200
Bernoulli és l'Hospital szabálya    200
Cauchy középértéktétele    202
A derivált néhány érdekes tulajdonsága    203
Taylor tétele   
Magasabbrendű quadratura    205
A Cauchy-féle megoldás    207
Taylor tétele    208
Két görbe viszonylagos magatartása    210
Görbületi kör    212
Interpoláció   
Newton formulája    214
Newton interpolációs polinomja    216
A Lagrange-féle polinom    218
A Gregory-féle polinom    219
Newton formulája és Taylor tétele    220
Függvénysorok   
Taylor-sor    222
Függvénysorok    224
Egyenletes összetartás    226
Bizonyítások    228
Hatványsorok    229
Az összetartási köz sugara    231
Analitikus függvények    232
A binomiális sor    234
Integrálás sorbafejtéssel    236
Elliptikus integrálok sorbafejtése    236
Numerikus és grafikus differenciálás és integrálás   
Közelítő módszerek    239
Numerikus integrálás    240
Példák és hibabecslések    241
Grafikus integrálás    243
Gyakorlati megjegyzések    245
Parabola-szerkesztések    246
Numerikus és grafikus differenciálás    248
A határozott integrál általánosítása   
Általánosított integrálok    249
Végtelen határú integrál    251
A teljes hibaintegrál    253
A Stirling-féle formula    254
A Stirling-féle formula igazolása    255
KOMPLEX SZÁMOK ÉS KOMPLEX-VÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK   
Komplex számok   
Komplex számok és ábrázolásuk    258
Komplex szám trigonometrikus alakja    260
Alapműveletek és geometriai jelentésük    260
A reciprok érték szerkesztése    264
Hatványozás és gyökvonás    265
Határérték és végtelen sor    266
Hatványsorok    268
Komplex-változós függvények   
Alapfogalmak    269
Reguláris függvények    270
A hatványsor differenciálása    272
A konform ábrázolás    273
Elemi függvények és ábrázolások   
A lineáris egészfüggvény    274
A lineáris törtfüggvény    277
A W = Z2 racionális egészfüggvény    279
Exponenciális és trigonometrikus függvények    285
Hiperbolikus függvények    287
A W = Ez kapcsolat és megfordítása    288
A geometriai függvénytan főtétele    290
Periodikus jelenségek komplex tárgyalása    291
Komplex írásmód a váltóáramok elméletében    293
A Bolyai-féle geometria    294
Integrálás a komplex számsíkon   
Görbék    297
Szakaszonként síma görbe rektifikálhatósága    298
Görbementi integrálok    300
Határozott és határozatlan integrál    302
A komplex-változós függvénytan főtételei   
Az alaptétel    304
Cauchy integrál-képlete    304
A Cauchy-Taylor-féle és a Laurent-féle sor    309
Két általános tétel    311
Reguláris és szinguláris pontok osztályozása    312
A végtelen-pont    314
Alkalmazása   
Az algebra alaptétele    315
Polinom zérus-helyei, egyenlet gyökei    316
Racionáis függvény részlettörtes alakja    318
Különleges esetek    320
Harmonikus függvények    323
Síkbeli áramlások    325
Tökéletes folyadék síkbeli potenciál-áramlása    327
Irodalom    328
EGYENLETEK MEGOLDÁSA   
Közelítő módszerek   
A regula falsi    330
Newton módszere    332
Az iteráció    335
A Ruffini-Horner-féle módszer    337
A Horner-féle elrendezés    340
Példa és általánosítás    342
Lill derékszöges eljárása    343
Algebrai egyenletek gyökeinek szétválasztása   
A gyökök abszolút értékének felső korlátja    345
Oszthatósági viszonyok    346
Racionális együtthatójú egyenletek racionális gyökei    348
Többszörös gyökök eltávolítása    349
Descartes jelszabálya    351
Sturm tétele    352
Irodalom    354
VEKTORALGEBRA ÉS ALKALMAZÁSAI   
Vektoralgebra   
Alapfogalmak    356
Vektorok összeadása és kivonása    357
Vektorok szorzása számmal    358
Vektorok skaláris szorzása    360
A skaláris szorzat alkalmazásai    362
Vektorok vektoriális szorzása    363
Magasabbfokú műveletek    366
A vektoralgebra alkalmazásai   
A vektor- és a koordináta-geometria kapcsolata    368
Determinánsok    370
Pont és irány    372
Egyenes    373
A sík    375
A rendszer eltolása és elforgatása    376
Ortogonális transzformációk    378
Ábrázolások    379
Vektromennyiségek    379
Determinánsok és lineáris egyenletrendszerek   
Jelölések, alaptételek    381
További determináns tételek    383
Magasabbrendű determinánsok    384
Példák    386
A lineáris egyenletrendszerekre vonatkozó Cramer-féle szabály    388
Kivételes esetek    390
Magasabbrendű kivételes esetek    391
Homogén lineáris egyenletrendszerek    392
Irodalom    394
A PROJEKTÍV GEOMETRIA ELEMEI ÉS ALKALMAZÁSAI   
A projektív geometria elemei   
A végtelen távoli elemek    395
Homogén koordináták    396
Példák    398
A dualitás    400
A kettős viszony    401
Projektív pontsorok    403
Projektív vonatkozás a síkban    405
Másodrendű görbék és felületek   
Elnevezések, jelölések    406
A másodrendű görbék osztályozása    408
Konjugált pontok    410
Átmérők    412
A középpont    413
Főtengelyek    415
A másodrendű görbék (affin) osztályozása    417
Másodrendű felületek    420
A főtengely-probléma    424
Quadratikus alakok és tenzorok   
Az általános főtengely-probléma    425
Tenzorok    425
A karakterisztikus egyenlet    427
A főtengely-probléma megoldása    428
A quadratikus alakok osztályozása    430
Irodalom    431
A nomográfia elemei   
A számozott pontsor vagy skála    432
A logaritmikus számolóléc    433
Vonalsereges nomogrammok    435
Egyenessereges nomogrammok    437
Többváltozós vonalsereges nomogrammok    440
Pontsoros nomogrammok    441
d'Ocagne-féle nomogrammok szerkesztése    443
Gyakorlati megjegyzések    445
Többváltozós nomogrammok    447
Irodalom    449
TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK   
Differenciálszámítás   
Határérték, folytonosság    450
Differenciálhatóság    452
Magasabbrendű differenciálhatóság    455
Példák    456
Taylor tétele    457
Implicit függvények és rendszerek    458
Függvényrendszerek megfordítása    461
A determinánsok szorzástétele    463
Alkalmazások   
Szélső értékek meghatározása    464
Bizonyítás    465
A legkisebb négyzetek módszere    467
Bizonyítás    468
Egyenletrendszerek megoldása    469
Lineáris egyenletrendszerek gyakorlati megoldása    471
Feltételes szélső értékek    473
A Lagrange-féle multiplikátorok    475
Integrálszámítás   
Paraméteres integrál    476
Terület és köbtartalom    479
A kettős integrál    480
Hármas és többes integrálok    483
Az integrál tulajdonságai    483
Súlypont, tehetetlenségi nyomaték, potenciál    486
Többszörös integrálok    487
Példák    489
A helyettesítés módszere    492
Példák    494
Irodalom    495
A VEKTROANALÍZIS ELEMEI ÉS ALKALMAZÁSAI   
A vektor-skalár függvény   
Alapfogalmak    496
Görbék alaki viszonyai. Görbület és csavarodás    500
A Frenet-féle képlet    502
Merev testek mozgása    504
Görbementi vagy vonalintegrálok    506
A kétváltozós vektor-skalár függvény   
Alapfogalmak    509
Érintők. Felületi normális    510
A két fundamentális alak    512
Felületek görbületi viszonyai    513
Bizonyítások    515
Felszínmérés    518
Példák    520
Felületi integrálok    521
Irányított tartományok    523
Példák    525
A skalár-vektor függvény   
Alapfogalmak    526
Differenciálási szabályok    527
Vektorterek potenciáltere    530
Koordináták    531
A vektor-vektor függvény   
A tenzor    534
A deriválttenzor    536
Irodalom    536
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK   
Közönséges differenciálegyenletek   
Geometriai meggondolások    539
Grafikus integrálás    541
A ballisztika főegyenlete és grafikus integrálása    542
A sorozatos közelítés módszere    544
Elméleti és gyakorlati megjegyzések    546
Magasabbrendű egyenletek és elsőrendű rendszerek    547
Differenciálegyenlet-rendszerek megoldása    549
Integrálható esetek   
A változók szétválasztása    551
Lineáris differenciálegyenletek    553
Elsőrendű lineáris egyenlet    554
Állandó együtthatójú lineáris egyenletek    556
Az inhomogén egyenlet    558
Kerületérték-feladatok   
Nyomott rúd Euler-féle kihajlásai    560
A rezgő húr egyenlete    561
A d'Alembert-féle megoldás    563
A Bernoulli-féle megoldás    564
A vonalmenti hővezetés egyenlete    566
A körvezető szigorú tárgyalása    569
Fourier-sorok   
Ortogonális függvényrendszerek    570
Példák    573
Teljes ortogonális rendszerek    576
A teljességi reláció következményei    577
Sorbafejtési tételek    579
Fejér tétele    581
Irodalom    584
VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS   
Alapfogalmak   
Az egyszerű alternatíva    586
Valószínűségi sorozatok    587
Összeadási tételek    589
Az osztás szabálya    591
Szorzástételek    592
A valószínűségek eloszlása    594
Az eloszlás középértéke és szórása    597
Általánosítások    599
A szórási egyenlőtlenség    600
A valószínűségszámítás néhány fontos tétele   
Bernoulli problémája    600
A Bernoulli-féle eloszlás    603
A normális eloszlás    604
A Bernoulli-féle probléma aszimptotikus megoldása    607
Az aszimptotikus megoldás igazolása    609
A valószínűségszámítás alaptétele    611
A Gauss-féle hibatörvény    612
A legkisebb négyzetek módszere    613
Irodalom    614
Név- és tárgymutató    615

Gerince szakadt, több lap is kivált a kötésből ,
de ezen kívül szép állapotban van :)

4db képet töltöttem fel róla :
postimg.org/gallery/2y7oh065c/

Minden külön fényképezve , azt adom , ami a képeken van , nem másikat .

Személyes átadás csak Budapesten , vidékre Posta .


Egyéb információk
Eladó helye: Magyarország budapest (1188)
Szállítási feltételek: A szállítási költséget a vevő fizeti
Átvétel módja:  - Személyes
Fizetés módja:  - Készpénz
 - Banki átutalás
Árverés kezdete: 2020. Febr. 17. 21:47
Árverés vége: 2020. Márc. 18. 21:47
Termék megtekintve: 605


Hód Fogságban, avagy Egy Szőke Hölgy Zokogni Kezd (1987) 5kép+tartalom

Nordmende TV Távirányító (Hibás) 2kép Alkatrésznek barkács célokra :)

Angol-Magyar-Angol Diákszótár (Dupla) 2003 (5képpel)

Csoda (Danielle Steel) 2006 (Romantikus 1; 5kép+tartalom

Tapadókorongos Tartó Állítható Új (talán autóhoz) 6képpel

Gombócok, Knédlik (1999) 7kép+tartalom

Bánk Bán (Katona József) kb. 1996 (5kép+Tartalom )

Ébresztő Óra (Ver. 3) 588-B Rendben Működik (4db állapot képpel :)

Vadászat (Robert Sheckley) 1994 (3kép+Tartalom :) SciFi

MetaGalaktika 5 (1983) (5kép+Tartalom :) SciFi, Stanislaw Lem

Móricka 1997/28 (65. szám) Vicclap Humor Karikatúra

Júlia 1995/2 Februári Különszám 3db Romantikus (3kép+Tartalom :)

Konzervnyitó Noname Nagy (teszteletlen& #41; 3képpel

Romana 1997/4 Nyáridő Különszám v1 3db Romantikus (2kép+Tartalom :)

Kondenzátor MM CE 2165 220u/T 100V ÚJ (kb. 1975) (3képpel :)

UFO Magazin 1992/6 November (15. szám) (4kép+Tartalom :) paranormális

Romana 1996/3 Különszám v1 3db Romantikus (2kép+Tartalom :)

Szép Maszk / 325000 Frank (Roger Vailland) 1965 2mű (3kép+Tartalom :)

Samsung GT-E2200 (2014) Black Üres Doboz Gyűjteménybe (9db képpel :)

Alcatel Autós Töltő (311/511/512&# 41; ÚJ (4db képpel :) dugó jól játszik
Reklám