A weboldal cookie-kat használ a szolgáltatások minőségének javtására. A weboldal további használatával elfogadom a cookie-k használatát. Megértettem További információk
Az ingyenes aukciós piactér | 2024. Ápr 14.  
Keresés      Részletes keresés
 
Használati feltételek

On-line szerződéskötés


A szerződés tárgya

A jelen szerződés a Port Kft. által üzemeltetett Licit.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

Szerződő felek

Jelen szerződés a Port Kft. (továbbiakban üzemeltető) és az általa üzemeltetett Licit.hu (továbbiakban oldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban felhasználó) között jön létre az oldal felhasználásának feltételeiről.
A szerződés hatálya
Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen szerződés feltételeit.
Amennyiben felhasználó a szerződés bármely pontjába ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférését korlátozni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa
közzétett bármely tartalmat minden előzetes értesítés nélkül törölni.

Általános rendelkezések

Az oldalon elhelyezett hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

- hatályos jogszabályba ütközik, vagy ha ennek a gyanúja felmerül
- reklámtörvény tilalmába ütközik
- szerzői jogokat sért, különösen a jogvédett termékek mint pl. CD, DVD,VHS, CD-ROM, DVD-ROM másolatai
- személyhez fűződő jogokat sért
- személyes adatok védelméhez való jogokat sért
- kegyeleti jogot sért
- erőszakra, jogszabálysértésre buzdít
- személyes vagy közbiztonságot veszélyezteti
- környezetet, vagy természetet károsító magatartásra ösztönöz
- önkényuralmi jelképeket tartalmaz
- félelemérzetet kelt
- a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsan befolyásolhatja
- a gyermek- és fiatalkorúakat a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja
- hiányos öltözetű, meztelen embereket bemutató fénykép
- szexuális és pornográf szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális vágy felkeltésére irányul
- indokolatlanul hiányos tartalommal rendelkezik, vagy nem nyújt elégséges információt a termékről
- a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
- szolgáltatásra irányul
- a hirdetésben nem szerepelhet a licit.hu oldalról kifelé mutató internetes link
- árveréshez nem csatolható olyan fénykép, amelyen más weboldal neve, címe, vagy logója található.
- olyan áruk, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
- politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag
- gyógyszerek
- dohányipari termékek
- alkohol tartalmú italok
- fegyver, lőszer, robbanószer
- pirotechnikai anyagok (tűzijáték)
- közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is
- üdülési csekkek
- régészeti leletek
- partner keresés, társkeresés
- kategóriájának nem megfelelő hirdetés
- minden ami a Licit.hu megítélése szerint sértheti az oldal tulajdonosának, és üzleti partnereinek vagy a Licit.hu szolgáltatásait használók jogait és érdekeit
- minden olyan a fentiekben fel nem sorolt tartalom, amit hatályos jogszabályok tiltanak

Amennyiben bárki az eladók közül tiltott termékeket hirdet meg vagy kínál árverésre, azt kizárjuk a Licit.hu közösségéből.

- A Licit.hu szerverein tárolt tartalmak bármilyen eszközzel és bármilyen formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása TILOS.
- Az oldalakon elhelyezett bármely adat bármilyen további felhasználása, tükrözése TILOS, amibe bele tartoznak a különféle kereső oldalak, az ár és termék figyelő szolgáltatások is.
- Az oldal tartalmának (a tartalom bármely részének) engedély nélküli másolása illegális, és hatósági eljárást von maga után.

Az oldal használati díja:

Az oldalon magánszemélyek és cégek egyaránt ingyen hirdethetnek. Nincs termék feltöltési díj és az eladás után sem kell  jutalékot fizetni. 
Az oldal használata a vásárlók részére is ingyenes.

A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon az általa elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért kizárólagos felelősséggel tartozik.

Az illegális tartalmú hirdetések, megnyilvánulások hatósági eljárást vonhatnak maguk után.

Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget a felhasználó viseli.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Licit.hu oldalon közzétett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját kiadványaiban akár online vagy akár nyomtatott formában is.

A többi felhasználó és a szolgáltatás által hozzáférhetővé vált káros tartalmak (például vírusok, trójai programok) által a felhasználó és mások számítógépes rendszerében okozott károkért és egyéb veszteségekért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

Adatvédelem

A Port Kft. és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt arra törekszik, hogy a Licit.hu internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek.

A látogatók személyes adatait bizalmasan kezelünk és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Mivel az internet alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni.

A Licit.hu szerverei automatikusan regisztrálják a látogatók IP-címeit, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és egyéb információkat.

Ezeket az információkat kizárólag összesített formában kezeljük, a szolgáltatás minőségének javítására az esetleges hibáinak kijavítása érdekében és statisztikai célokra.

Ezen adatok a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kerülnek összekapcsolásra.

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során.

A felhasználó adataiban változás történik, azt köteles az adatlapján rögzíteni, de mindig csak valós adatokat adhat meg.

Egy felhasználó kizárólag egy regisztrációval rendelkezhet.

A többszörös regisztrációk törlésre kerülnek.

Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy hogy a felhasználó a regisztráció vagy az adatmódosítás során valótlan adatokat ad meg, a regisztrációt felfüggesztjük, vagy töröljük.

A felhasználó elfogadja, hogy a Licit.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a felhasználó hirdetéseiről és licitálásairól, vásárlásairól az E-mail címére.

Ezen üzenetek nem minősülnek reklámnak, csak a felhasználó által kezdeményezett árverések és licitálások, vásárlások aktuális állapotáról tájékoztatnak.

Fenntartjuk a Licit.hu szerverein elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha feltöltött tartalom technikai problémát okoz a szerveren.

Regisztrációkor, adatmódosításkor, termék feltöltéskor, licitáláskor, üzenet és minősítés írásakor a felhasználó adatai, - beleértve az IP címét is -, tárolva vannak. Visszaélés, szabálytalanság, törvénytelenség esetén az adatok visszakereshetők, és ez alapján a felhasználó felelősségre vonható.

Az üzemeltető jogosult a szerződés egyoldalú módosítására oly módon, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat.

A módosítást követően az oldal szolgáltatásainak további használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a felhasználó jelen szerződési feltételekben megfogalmazottakkal ellentétes módon jár el, a felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza.

Az oldal használatával a felhasználó elfogadja jelen szerződés összes feltételét.